اتوبوس مدارس به اول مهر میرسد؟

بهرام نکاحی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کارگیری سرویس اتوبوس‌های مدارس در ناوگان اتوبوسرانی گفت: در حال حاضر سرویس اتوبوس مدارس در ناوگان اتوبوسرانی تهران وجود ندارد.

وی دربار مناسب‌سازی اتوبوس‌ها برای استفاده به عنوان سرویس مدارس بیان کرد: امسال برای اولین بار ۲۰ دستگاه از ناوگان اتوبوسرانی برای به کارگیری در سرویس مدارس مناسب‌سازی شده‌اند.

نکاحی ادامه داد: البته طراحی و ساخت این ناوگان مختص به سرویس مدارس و اتوبوس مدارس نیست اما این ناوگان مناسب سازی شده‌اند و در حال حرکت به سمتی هستیم که در سبد ناوگان حمل و نقل اتوبوس مدارس قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که اتوبوس‌های مدرس از چه زمانی وارد ناوگان می‌شوند، اظهار کرد: امسال قطعاً اتوبوس‌های که مختص سرویس مدارس هستند وارد ناوگان نمی‌شوند اما امیدواریم برای سال آینده تحصیلی از اتوبوس استاندارد برای حمل و نقل دانش آموزان استفاده کنیم.