شهر تی وی

درباره این رسانه

سلامت امروز

توضیحات

«سلامت امروز» یک رسانه نمایشی با شماره مجوز VOD-1-1402-026 از سامانه جامع ساتراست.

موج نو، صدای نو

با این شعار پا به عرصه رسانه‌ای گذاشته‌ایم.  قصد داریم تا در حوزه موضوعات مربوط به سلامت عمومی، اجتماعی و روان برنامه‌هایی را تهیه و تولید نموده و در اختیار مخاطب فهیم ایرانی قرار دهیم. روایت‌هایی با قرائتی نو تا راهکارهایی را برای زندگی بهتر ارائه نماید. در کنار این مطالبات شما را پیگیری می‌کنیم. در برنامه‌های چالشی، موشکافانه به بررسی چرایی و دلایل پرداخته و به دنبال راهکارهای برای حل مشکلات در این زمینه هستیم.

«سلامت امروز» یک رسانه مستقل خصوصی است بدون هیچ وابستگی به طیف و گروهی که تحت قوانین کشور فعالیت می‌کند.