شهر تی وی

درباره این رسانه

روبیکا

توضیحات

روبیکا یک پیام‌رسان ایرانی است که توسط توسکا، از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام توسعه‌ یافته‌ است.[۱]