معرفی شهر سردشت

معرفی شهر سردشت

  • امتیاز سینما امتیاز داده نشده

سردشت به جهت مرز مشترک ۱۰۰ کیلومتر ی با کردستان عراق پتانسیل گردشگری مرزی را هم دارا ست . سردشت در دامنه کوه گرده سور قرار دارد که از شمال با پیرانشهر (۹۰کیلومتری ) ، از شمال شرق با مهاباد (۱۲۰کیلومتر ی)از شرق با بوکان (۱۰۵کیلومتری )و از جنوب شرقی با بانه ( ۶۰ کیلومتری )در استان کردستان همسایه است برخی عقیده دارند نام سردشت از زرتشت گرفته شده که بعد از اسلام به سردشت تغییر کرده است .

به معرفی شهر سردشت امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...