شهرستان رامیان

شهرستان رامیان

  • امتیاز سینما امتیاز داده نشده

شهرستان رامیان در قسمت جنوبی استان گلستان از شمال به شهرستان گنبد، از جنوب به استان سمنان، از شرق به شهرستان آزادشهر، و از غرب به شهرستان علی آباد کتول محدود می شود. وسعت این شهرستان 73/780 کیلومتر مربع است (82/3 درصد مساحت استان و رتبه دهم از لحاظ وسعت در بین شهرستانهای استان ) که از دو بخش (مرکزی – فندرسک )، چهار شهر (رامیان دلند خان به بین و تاتارعلیا )، چهار دهستان و 61 آبادی مسکونی و 6 آبادی خالی از سکنه تشکیل شده است .

به شهرستان رامیان امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...